Jag har på förekommen anledning bloggat om de coacher och den lektör som har hjälpt mig fram till mitt nu "klara" manus. Det hade inte fungerat utan dem. Det vet jag.

Titeln är ett arbetsnamn, som jag vet att jag vill ändra. Kommer inte på till vad, bara ...

 

http://tittelina.blogspot.se/2016/06/mitt-skrivande.html

 


 

http://tittelina.blogspot.se/

Här publicerar jag kortare skönlitterära texter (oftast textövningar och skrivarutmaningar som jag hittar här och där på nätet) i mån av tid.

 

Jag har funnit att det är en väldigt bra metod att få igång mig. Då går det "allvarliga" skrivandet som på räls sen...