Om du vill läsa mer om hur jag upplevde resan från opublicerad till publicerad gå in på Drop a Storys sajt:

https://dropastory.se/stories/om-vagspelet-att-bli-publicerad/

Jag har bloggat om de coacher och den lektör som har hjälpt mig fram till mitt nu färdiga manus, Det började med barnet. Det hade inte fungerat utan dem. Det vet jag.  

http://tittelina.blogspot.se/2016/06/mitt-skrivande.html


 

http://tittelina.blogspot.se/

Här publicerar jag kortare skönlitterära texter (oftast textövningar och skrivarutmaningar som jag hittar här och där på nätet) i mån av tid.

Jag har funnit att det är en väldigt bra metod att få igång mig. Då går det "allvarliga" skrivandet som på räls sen ...