Jag har på förekommen anledning bloggat om de coacher och den lektör som har hjälpt mig fram till mitt nu färdiga manus. Det hade inte fungerat utan dem. Det vet jag.

Titeln var ett arbetsnamn. Vi funderar just nu. Kanske blir det: "Det började med barnet".

 

http://tittelina.blogspot.se/2016/06/mitt-skrivande.html

 


 

http://tittelina.blogspot.se/

Här publicerar jag kortare skönlitterära texter (oftast textövningar och skrivarutmaningar som jag hittar här och där på nätet) i mån av tid.

 

Jag har funnit att det är en väldigt bra metod att få igång mig. Då går det "allvarliga" skrivandet som på räls sen...